Lịch nghỉ hè của cán bộ giáo viên hệ thống Kidz Home

Thông báo: Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc hệ thống mầm non Kidz Home đi nghỉ mát nhân dịp kết thúc năm học 2017 - 2018.