Phương Pháp Giáo Dục

Giáo dục sớm hiện nay đang là vấn đề đang rất được quan tâm từ các bà mẹ bởi nó có tầm quan trọng rất lớn góp phần vào sự thành công sau này của trẻ. Giáo dục sớm có ý nghĩa bồi dưỡng tố chất, qua đó giúp trẻ có sự phát triển nổi trội về cả phẩm chất trí tuệ và phi trí tuệ.

 

Chương trình giáo dục ở hệ thống mầm non Kidz Home là bước chuyển giữa gia đình và cánh cửa cuộc đời rộng lớn, nâng đỡ con những bước chân đầu đời. 

 

Chính vì vậy mọi triết lí giáo dục trẻ em trên thế giới , từ Montessori, Reggio Emillia, Steam.....đến GlennDoman đều hướng vào việc khai thác 'thời điểm vàng' của đứa trẻ, giúp bé phát triển tối đa mọi tiềm năng.

 

Hệ thống Kidzhome không vận dụng chuyên sâu một học thuyết nào mà chúng tôi chọn lọc những gì phù hợp nhất cho đứa trẻ của mình, đồng thời chú trọng việc sử dụng năng lực của đội ngũ giáo viên, nhân viên và khai thác mọi nguồn lực từ gia đình và cộng đồng xã hội để Kidz Home thực sự là ngưỡng cửa mà bước chận qua đó, các con được giáo dục bằng tình yêu thương và trách nhiệm cao nhất của người làm nghề giáo.