Kidz Home Mỗ Lao

 • Loại hình trường: Trường tư thục
 • Nhận trẻ từ: 12 tháng - 72 tháng
 • Học phí: 1.800.000 đ - 2,500.000 đ
 • Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Thảo - 0983 555928

Nội dung chăm sóc và đào tạo

 • Phát triển nhận thức: Giáo dục theo chương trình chuẩn Quốc gia, và hội nhập quốc tế.
 • Phát triển nhân cách: Học chương trình này bé được lĩnh hội nhiều kiến thức và kỹ năng để từng bước đạt được thành công, trở thành con người có đức có tài trong tương lai.
 • Giáo dục sớm: Tập trung phát triển và khai thác khả năng tiềm ẩn của trẻ ở giai đoạn 0-6 tuổi theo phương pháp Glenn Doman, Montessori, Reggio Emelia,
 • Tiếng anh song ngữ: Kidzhome Mỗ Lao sử dụng cùng lúc 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, trẻ được tiếp xúc và học một cách tự nhiên hàng ngày, thông qua chương trình đào tạo bản quyền kĩ năng nói GrapeSEED.
 • Hoạt động ngoại khóa: Trẻ được tăng cường trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại và sự kiện. Phát triển năng khiếu toàn diện: Trẻ được học các môn năng khiếu: Vẽ, võ, múa, chế tác.

Cơ sở vật chất

 • Qui mô: 150 trẻ
 • Diện tích: 750m2
 • Sân chơi ngoài trời: 100m2
 • Sân chơi trong nhà:100m2
 • Thư viện
 • Xem camera trực tuyến

Dịch vụ

 • Ăn sáng
 • Đón sớm
 • Trông muộn
 • Trông thứ bảy
 • Phí dịch vụ trông ngoài giờ: 10.000đ/ block/30'